Tiêu chuẩn của chúng tôi

Les Petits Grands ra đời ở Sài Gòn và ngay từ đầu đã bắt nguồn từ sự tôn trọng sâu sắc đối với nghề thủ công. 
Trong những năm qua, chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp của mình. Giá trị của chúng tôi là giá trị của họ, chúng tôi nghĩ đến chất lượng và sự chú ý đến từng chi tiết trong mọi việc chúng tôi làm và thực hiện! 

 Les Petits Grands in a Nutshell

 Vật liệu an toàn

 Theo phương pháp Montessori

Thiết kế dễ thương và hữu ích